- Fanokafana ny Jobily 60 Taonan'ny FPMA

- Fankasitrahana ny Filoha am-perinasa Rev Dr. Jean Ravalitera mivady

- Fametrahana sy fitondrana am-bavaka ny Birao Foibe vaovao tarihan'ny Filoha vaovao Rev Dr. Seth Rasolondraibe

- Fanekena eo anatrehan'4andriamanitra sy ny Fiangonana ataon'ny  Mpikambana ORDM 2019 - 2020

  • Mpitoriteny : Pasteur François Clavairoly  (Président de la Fédération Protestante de France)
  • Hisy fandraisana ny fanasan'ny Tompo
  • Hisy fialana hetaheta aorian'ny fotoana

15 h - 17h30

Paroisse du Bon Pasteur,

179 Rue de Charonne

75011 Paris

Métro: Alexandre Dumas