Hira Fanevan’ny Fankalazana ny faha-60 taonan’ny FPMA

 

EKEO AMIN’NY FAHALEMEM-PANAHY (Jak. 1, 21b) 

1- Misaotra Anao, Andriamanitra ô,
« Misaotra Anao » no hira ataonay
Fa enim-polo taona ny Fiangonanao :
Natsanganao, nampaherezinao.

Fiverenana :
Ny Sitrapon’ny Tompo manambara :
Ekeo amin’ny fahalemem-panahy
Ny Teny izay nambolen’ny Tomponao
Fa mahavonjyny fanahinareo.
« Ekeo amin’ny fahalemem-panahy
Ny Teny nambolena mahavonjy ».

2- Miandrandra Anao izahay vahoakanao,
Tafio hery ny Fiangonanao
Hitory ny Filazantsaranao,
Hiasa, hampanaiky ny finoana Anao.

3- Ny fahamarinanao dia ampy,
Ny fahamasinanao koa hanampy,
Ny Voninahitrao miezinezina,
Mamirapiratra no herinay.

 

Gradon, FPMA 2ème semestre 2019