Mana isan'andro atolotry Pasteur Seth Rasolondraibe isa-maraina amin'ny 6 ora.

Rediffusion à 9h, 12h, 15h, 18h, 21h et 22h