"IL Y A UN SEUL CORPS ET UN SEUL ESPRIT, COMME AUSSI VOUS AVEZ ETE APPELES A UNE SEULE ESPERANCE PAR VOTRE VOCATION" EPH 4.4
OnePage
EDITO

DR REV SETH RASOLONDRAIBE
PAIX ET RECONCILIATION

DR REV SETH RASOLONDRAIBE
TENY SOA MAHAFALY - Isaia 52.7

PST JEAN TEDDY RAMAHERIJAONA
BONNE NOUVELLE - Esaïe 52.7

PST JEAN TEDDY RAMAHERIJAONA
LITORJIA IOMBONANA NOELY 2022

BIRAO FOIBE
PENTEKOSTA 2022 : Jao 14.15-16

DR REV SETH RASOLONDRAIBE
ASAN’NY APOSTOLY 2.1-11

PST FALIMANANA RAHARINDRANTO RAMAHERIJAONA
PENTEKOSiTRA FANEFANA TROSA ! Romana 8.12

PST JEAN TEDDY RAMAHERIJAONA
LITORJIA IOMBONANA PENTEKOSTA 2022

BIRAO FOIBE
CHOEURUNI 2022

LALAINA RAMAROTAFIKA
PASKA FANAMBARANA!

PST JEAN TEDDY RAMAHERIJAONA
LITORJIA IOMBONANA PASKA 2022

PST FALIMANANA RAHARINDRANTO
MATIHANINA 2025

VAVAKA FISAORANA SY FANGATAHANA/FITALAHOANA

PST JEAN TEDDY RAMAHERIJAONA
UN SEUL CORPS, UN SEUL ESRPIT UNE SEULE EPSERANCE

FIVORIAMBE FIANGONANA LOTERANA MANERANTANY (LWF) 2023
MBOLA MANAZAVA IZAO TONTOLO IZAO VE NY FIANGONANA?

DR REV SETH RASOLONDRAIBE
FANENTANANA MOMBA NY FORMATION PERMANENTE

PST JEAN TEDDY RAMAHERIJAONA
LITORJIA IOMBONANA EPIFANIA 2022

BIRAO FOIBE
PERIKOPA EPIFANIA

METEZA HO SAKAIZAN'ANDRIAMANITRA

DR REV SETH RASOLONDRAIBE
LITORJIA IOMBONANA NOELY 2021

DR REV SETH RASOLONDRAIBE
HAFATRY NY SYNODA LEHIBE

SYNODA FAHA XXVIII (II) FPMA
LA DOCTRINE DE NOEL

Extrait de Livre: Noël caché, la vérité surprenante de la naissance du Christ
MESSAGE DE PENTECOTE

Dr Rev Seth RASOLONDRAIBE
ASAN'NY APOSTOLY 2.1-11

PST FALIMANANA RAHARINDRANTO
L’ASCENSION DU CHRIST

Extrait du livre de Michel Wagner
ELEMENTS DE REPONSE AUX PROBLEMES DOCTRINAUX

SYNODE 2020
QUELQUES REFLEXIONS SUR LE BAPTEME DES ENFANTS ET LE REBAPTEME

Dr Rev Seth RASOLONDRAIBE
LA FPMA ET SES LITURGIES

Dr Rev Seth RASOLONDRAIBE
Tafa sy dinika mikasika ny fiaraha-mivavaka isan'andro na ny " Veillée de prière " amin'ny 4 ora sy 7ora hariva

Dr Rev Seth RASOLONDRAIBE
DIARY FPMA 2021

Rado RAMAROTAFIKA.
LETTRE MENSUELLE

DEC 2020


- "KRISMASY FIHAVANANA" (Dr Rev Seth Rasolondraibe)

- FANDAHARANA KRISMASY 2020

- MIVERINA INDRAY NY LETTRE MENSUELLE
PASKA FANAVAOZANA

Dr Rev Seth RASOLONDRAIBE
FANDRAISANA FANASAN'NY TOMPO ISAN-TOKANTRANO

Dr Rev Seth RASOLONDRAIBE
ANNONCES FPMA

Rado RAMAROTAFIKA.
UNE FAMILLE EN MISSION (suite)

Dr Seth RASOLONDRAIBE
Appli FPMA France

Dr Seth RASOLONDRAIBE
SUJETS DE PRIERE

Rado Ramarotafika.
Coronavirus

Bureau Central FPMA.
UNE FAMILLE EN MISSION

Dr Seth RASOLONDRAIBE
UNE FAMILLE EN MISSION

Dr Seth RASOLONDRAIBE
"MBA HO IRAY IHANY IZY REHETRA" Jaona 17:21a

Past Falimanana RAHARINDRANTO.
LA FPMA ET LA FPF

Roland RATIARISON.
FIARAHA-MIVAVAKA NIOMBONAN'NY KRISTIANA TAO BORDEAUX

Past Jean-Teddy RAMAHERIJAONA.
Lettre Mensuelle Novembre Décembre 2019- "Aza matahotra ianao, fa momba anao Aho" Is 41.10
Dr Seth RASOLONDRAIBE,

- "Zanako Hianao, Izaho niteraka Anao androany" Heb 1b:5

Falimanana RAHARINDRANTO, Mpitandrina,

- "Fizarana sy fijoroana vavolombelona" Rafidinarivo Jean-Solo (Fidy),

- Zaikabe Nasionaly 2019, Célébration de Dieu pour les 60 ans de la FPMA.
NOV - DEC 2019
Lettre Mensuelle Octobre 2019- "UNE GENERATION QUI RECOIT LA PAROLE AVEC DOUCEUR" (Dr Rev Seth Rasolondraibe)

- QUESTIONNAIRES ATELIERS (FMM, SAP-V3F, KNPL, DVE, EDUCATION - INSTRUCTION, VFL, VFTM)

- PROGRAMME CULTE DE CLOTURE JB60 (LITURGIE D)
OCTOBRE 2019
Lettre Mensuelle Septembre 2019- CLOTURE DE LA COMMEMORATION DE LA 60EME ANNEE DE LA FPMA : "UNE GENERATION QUI RECOIT LA PAROLE AVEC DOUCEUR" (Dr Rev Seth Rasolondraibe)

- MISE EN PLACE DU CLUB d’ ENFANTS DANS LES PAROISSES ET LES REGIONS FPMA (Dr Rev Seth Rasolondraibe)

- PROGRAMME ZAIKABE
SEPTEMBRE 2019
Lettre Mensuelle Mai - Juin 2019- PENTEKOSTA 2019 (Dr Rev Seth Rasolondraibe)

- « Ary Izaho hangataka amin’ny Ray, ary Izy hanome anareo Mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay» (Past Falimanana RAHARINDRANTO)

- Tsarovy ny andro Pentekosta ! (Past Jean-Teddy RAMAHERIJAONA)

- AGENDA ET SUJETS DE PRIERE JUIN - JUILLET 2019
MAI - JUIN
Février 2019

- NY FPMA MANAIKY AMIN’NY FAHALEMEM-PANAHY NY TENY NAMBOLENA

- LE QUATRE EN UN

- PREDICATION DU PASTEUR CLAVAIROLY (CULTE DU 2 FEV 2019)
Mars 2019

- LA FPMA REÇOIT AVEC DOUCEUR LA PAROLE QUI A ÉTÉ PLANTÉE EN ELLE

- LES CULTES PERSONNEL ET FAMILIAL

- ASSISES PROJET PASTEUR SALARIE 2-3 Mars 2019, PARIS
Avril 2019

- PASKA FANAVAOZANA

- PASKA FAHAZAVANA

- PASKA, LOHARANOM-PAMONJENA HO AN'NY REHETRA

Rado Ramarotafika
Birao Foibe FPMA
rado@linuxmg.org
+33 6 65 47 67 97