" Fa tsy menatra ny filazantsara aho; fa herin' Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany, amin' ny Jiosy aloha, dia vao amin' ny jentilisa koa. " Rom 1:16
  • SAP : Sortitrasam-Piangonana
  • KNPL : Komity Projet Laika
  • DVE : Vie d'Eglise
  • VFL : Commission Doctrine et Lithurgie