Ry havana malala,

Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo, lohan’ny Fiangonana.

Miarahaba antsika ankafaliana hatrany ao amin’ny Tompo
Faly isika fa nohon’ny fitahiana’Andriamanitra dia tanteraka 
soa aman-tsara ny Zaikabe SVKI - SLKI izay nizotra ny 19-20-21 Oktobra 2018

Misaotra an’ireo Ray aman-dReny Mpitandrina tonga nankalaza niaraka ny fihaonambe.
Misaotra manokana 
ireo nanana anjara tamin’ny fampiofanana sy famelabelarana izay nahaliana sy nazahoana fahasoavana lehibe ho an’ireo tonga nanatrika.

Endrika vaovao eto amin’ny FPMA ny fiarahan’ny Sampana roa tonta manatontosa ny Zaikabe, koa sitraka sy telina ny fandrindrana niaraka ny fikarakarana.
Nitondra vokatsoa 
ho an’ny rehetra izay tonga ireo anatra sy ny fampianarana natolotr’ireo Ray aman- dReny Mpitandrina nampihofana izay niompana manokana ho an’ny fiainan’ny mpivady sy ny hitondrana ny fiainan-tokantrano.

Nahazo tombony ihany koa ny Vehivavy Kristianina taminny fiofanana mikasika ny momba ny tena sy ny fandaminana sy fanatsorana ny fiainana an-davanandro.
Nipetraka tokoa ny lohahevitra 
natsangana tamin’izany :

 “Lehilahy sy vehivavy miara-mihetsika, mibanjina ny ho avy » Nahoma 2.2b

Hisaorana manokana ny Sampana Vehivavy Kristianina sy ny Faritany Atsimo Atsinanana manontolo, izay nitoto ka nahafotsy, nahandro ka nahamasaka iny Zaikabe SVKI-SLKI iny.

Hita taratra nisongadina ny fiaraha-miasa tamim-pitiavana sy am-pirahalahiana koa indro vitasoa ny Zaikabe taona 2018.

Andriamanitra manan-karem-pahasoavana hamaly fitia sy hanafy hery anareo hatrany.

Ireo izay maniry ahazo ny support” – ny fampianarana dia afaka manantona ny Filohan’ny Tafo na Filohan’ny Sampana Vehivavy na Lehilahy Kristianina isan-Tafo.

Ny asa vita dia ho voninahitr’Andriamanitra irery ihany. Amin'ny anaran'ny Birao : 


- SVK Nasionaly : Sylvie RAMANANJO, 
Filoha ;  Lydia RAVALITERA, Mpitandrina Mpiahy

- SLK Nasionaly : Alain RAZAFINDRABE, Filoha ; Heritsimba RAMAROKOTO, Mpitandrina Mpiahy